Facebook Marketing

Trong 4 năm vừa qua lượng người dùng Facebook tại Việt Nam tăng lên rất nhanh.

facebook_marketing

Tổng user dùng Internet tại Việt Nam hiện nay khoản 38 triệu, với lượng user đó so với tổng tài khoản đăng ký Mạng xã hội Facebook những nhà làm thương hiệu (Brand) hay một bạn bán sản phẩm nhỏ lẻ điều quan tâm.

Mạng xã hội thống kê chi tiết được lượng người dùng có sở thích gì, đang quan tâm những vấn đề gì, đang sinh sống tại khu vực nào, giờ tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn.

facebook_marketing1

 

Quảng bá trên Facebook mang lại những giá trị hiệu quả

facebook_marketing2

Định hướng phát triển

facebook_marketing3

Dựa trên những ưu điểm lớn để giúp nhà kinh doanh tìm kiếm khách hàng tiềm năng quảng bá thương hiệu, Facebook triển khai những dịch vụ quảng cáo sau:

facebook_marketing4

facebook_marketing5

facebook_marketing6

facebook_marketing7

facebook_marketing8

facebook_marketing9