Vì megaon.vn cung cấp dịch vụ trực tuyến nên chỉ hỗ trợ dịch vụ theo các điều khoản đã được ghi trên hợp đồng hoặc hai bên sẽ hủy bỏ theo các điều khoản của hợp đồng.