+ Megaon cung cấp giải pháp tư vấn – triển khai facebook marketing, Youtube, Google Adword, Zalo nên hầu hết công việc được thực hiện trên website/fanpage của khách hàng. Nếu có gửi tài liệu – file cho khách hàng,  Megaon sẽ gửi qua email, skype, zalo.

+ Khi cung cấp dịch vụ hosting + website cho khách hàng, Megaon sẽ gửi user + password trang web cho khách qua email.